איך לתכנן את תקציב משק הבית להחזרת הלוואה על רכב חדש

 

תכנון נכון של התקציב מצריך התייחסות לסעיפי הוצאות והכנסות, כאשר יש להתחיל בכתיבה ובסיכום של ההכנסה החודשית נטו (שכר עבודה, הכנסות מעסק, קצבאות ילדים וכדומה). לאחר מכן יש לעבור על סעיפי ההוצאות השונות באופן מסודר וברור.

 

הון עצמי ואחוז המימון

דבר נוסף שיש להתייחס אליו תוך כדי תכנון תקציב משק הבית להחזרת הלוואה על רכב חדש הוא בחינה של מקורות מימון עצמיים שהם גם נזילים. רכישה של רכב חדש יכולה להיות בהתבסס על הלוואה של מאה אחוז מימון או בהתבסס על הלוואה של פחות ממאה אחוז מימון. כאשר יש סכום של כסף פנוי, כאשר נפתחת תוכנית חיסכון או קרן השתלמות, יתכן שיהיה זה נכון (ולעתים גם הכרחי) לשלב בין הון עצמי לבין הלוואה. עניין זה מחייב גם בחינה של התקציב משק הבית על כל גווניו, כפי שנראה להלן.


סך הלוואות ואשראי

החזרת הלוואה לרכב היא המועד הנכון לבחון היטב את התקציב של משק הבית מבחינת סך ההלוואות וסך ההחזרים החודשיים. חשוב מאוד לבדוק היטב אילו הלוואות נכללות בתקציב החודשי, האם קיימת משכנתא, האם קיימות הלוואות ללימודים, לשיפוץ וכן למטרות אחרות.

כדאי להעיף יותר ממבט חטוף גם בהוצאות החודשיות במסגרת התקציב כפי שמופיעות בתדפיס של חברת כרטיסי האשראי. יש להתייחס במיוחד להוצאות קבועות שמשולמות במסגרת הכרטיס, להוצאות המשולמות באמצעות תשלומים רגילים וכן בתשלומי קרדיט ואם יש – אז גם להתייחס להלוואות מחברת האשראי השונות.

התייחסות להוצאות נוכחיות ועתידיות

כאשר בונים את ההלוואה הנכונה למשק הבית עבור הרכב החדש, יש להתייחס כמובן להחזר החודשי של הלוואה זו. יש להתייחס לסכום החודשי כשלעצמו אך גם לשים לב למהות שלו באחוזים מתוך סך ההוצאות החודשיות הקבועות. בהזדמנות זאת, יש לערוך תחשיב משוער גם של הוצאות אחרות הצפויות בזמן הקרוב.

את גובה ההחזר החודשי של ההלוואה לרכב החדש יש לקבוע תוך התייחסות להוצאות נכבדות כגון החלפת ריהוט, סיוע לילדים במימון לימודים, עריכת אירוע משפחתי חשוב. אם בקרוב צפויה גם החלפה של דירה אז בוודאי ובוודאי שיש להתייחס לסכום החודשי שצפוי להיות משולם במסגרת זאת.

מלבד הוצאות עתידיות, יש כמובן לבדוק תקציב משפחתי נוכחי בסעיפים מרכזיים כגון:

•הוצאות דיור – עלות שכר דירה חודשית או עלות משכנתא.
•הוצאות בגין מיסים שונים והוצאות בית – ארנונה, גז, חשמל, טלפון.
•הוצאות משתנות כגון ביגוד, הנעלה, בילויים, חינוך, הוצאות רפואיות וכן הלאה.
התייחסות להוצאות אחרות הקשורות לרכב
תכנון התקציב המשפחתי בהקשר של הלוואה לרכב חדש היא גם הזדמנות טובה להיערך נכון לכל ההוצאות החודשיות הקשורות לרכב החדש. בין היתר צריך להתייחס:
•לעלויות המימון הישירות שנובעות מההלוואה.
•להוצאות עבור אחזקה ותיקונים.
•להוצאות עבור דלק.
•להוצאות עבור ביטוח.
•מי שרוצה לעשות עבודת הכנה יותר מקיפה גם יתייחס לעלות בגין ירידת ערך צפויה של הרכב.

בניית הלוואה מושכלת

לאחר שתקציב משפחתי שכולל הכנסות חודשיות וכן גם הוצאות לפי סעיפים שונים, ניתן לבנות את ההלוואה בצורה מושכלת וחכמה. בצורה כזאת, כאשר תקציב משפחתי ערוך גם להלוואה החדשה ולרכב החדש ניתן לפרוס את ההלוואה בלי להיקלע למצוקת תזרים ובלי להכביד על ההכנסות של משק הבית.